Data processing

Data Processing bij 24interactive smart services
De nauwkeurigheid van uw onderzoek is van groot belang. Uitmuntende data processing (gegevensverwerking) is dan ook een niet te onderschatten element. Data processing bij 24Interactive smart services betekent:

  • Ervaren datamanagers
  • Oplevering van gecontroleerde en geschoonde bestanden
  • SPSS-specialisten
  • Schat aan ervaring met uitgebreide wegingen en multivariabele analyses
  • Deskundig databasemanagement, zodat uw database perfect wordt ingericht en beheerd
  • Maatwerkapplicaties voor uw klanten (docuviewer/coderen van antwoorden op open vragen, eigen scriptmogelijkheden)