Debiteuren beheer

Debiteuren beheer bij 24interactive smart services
Direct nadat de betalingstermijn is verstreken is er sprake van betalingsvertraging. Indien er op dat moment niet direct actie wordt ondernomen, wekt u onbedoeld de indruk dat u het niet zo belangrijk vindt dat uw factuur tijdig wordt betaald. U wekt zo de indruk dat u uw debiteuren niet zo goed bewaakt en de kans is groot dat uw factuur onderop komt te liggen bij de eerstvolgende betalingsronde.

Door het debiteurenbeheer aan 24 Interactive Smart Services uit te besteden:

  • wordt het debiteurenbeheer via vaste tijdslijnen en procedures uitgevoerd
  • wordt wanbetaling eerder gesignaleerd en verdere schade voorkomen
  • krijgt de betaling van uw factuur meer prioriteit
  • maakt u een professionele indruk op uw klanten