Boekhouding

24 Interactive Smart Services boekhouding
Inkomende facturen worden gescand en komen in een workflow (autorisatie-proces) terecht. Na autorisatie/goedkeuring van de facturen worden deze automatisch verwerkt in het ERP-pakket.