Debiteuren / crediteuren

24 Interactive Smart Services debiteuren crediteuren
Op basis van de administratie wordt periodiek een overzicht gemaakt van alle openstaande debiteuren en crediteuren. Debiteuren die hun betalingstermijn hebben overschreden dienen aangemaand te worden. Van de openstaande crediteuren wordt een betalingsadvieslijst gemaakt die met de betreffende klant wordt besproken. Hierna worden eventuele betalingen uitgevoerd.