Periodieke BTW-aangifte

24 Interactive Smart Services Periodieke BTW aangifte
De financiële administratie vormt de grondslag voor de BTW-aangiften. Periodiek verreken je de gefactureerde BTW met de in rekening gebrachte BTW. De BTW-aangifte wordt met de klant besproken alvorens deze bij de belastingdienst wordt ingediend/betaald.