Rapportering

24 Interactive Smart Services financial reporting
Periodiek worden managementrapportages samengesteld (zowel enkelvoudig als geconsolideerd). In deze rapportages worden zowel de maandelijkse als de cumulatieve W&V-cijfers afgezet tegen de begroting. Daarnaast worden er nog andere overzichten zoals balansposities, kasstroomoverzichten, cashplanningen, etc. in opgenomen.